تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵

بازدید :941 بار

رای :

هیات مدیره دوره ششم (دوره جاری)

 • ریاست هیئت مدیره : آقای شهرام عظیمی
 • نائب رئیس : آقای سید حسین هاشمی
 • دبیر انجمن : آقای علمدار نظری
 • خزانه دار انجمن : آقای رامین خلیقی
 • عضو هیئت مدیره : آقای علی اکبر ضیغمی
 • بازرسین قانونی : آقای محمد کاظم شریف،آقای مجید گلستانی، خانم فاطمه پرویزی

هیات مدیره دوره پنجم

 • ریاست هیئت مدیره : آقای جمال دیداری
 • نائب رئیس : آقای علمدار نظری
 • دبیر انجمن :آقای شهرام عظیمی
 • خزانه دار انجمن : آقای سید حسین هاشمی
 • عضو هیئت مدیره :آقای علیرضا مهبودی
 • بازرسین قانونی:آقای مصطفی زارع، آقای خلیل عباسی،خانم فاطمه پرویزی، آقای رحیم شجاعی

هیات مدیره دوره چهارم

 • ریاست هیئت مدیره :آقای جمال دیداری
 • نائب رئیس :آقای سید حسین هاشمی
 • دبیر انجمن :آقای رضا جوانمردی
 • خزانه دار انجمن :خانم آمنه باقری
 • عضو هیئت مدیره :آقای شهرام عظیمی
 • بازرسین قانونی:آقای رامین حیدری،آقای ذبیح الله مجیدی، خانم پروانه برزگر

 

هیات مدیره دوره سوم

 • ریاست هیئت مدیره : آقای جمال دیداری
 • نائب رئیس : آقای فروزان شیوایی
 • دبیر انجمن : آقای شهرام عظیمی
 • خزانه دار انجمن : خانم آمنه باقری
 • عضو هیئت مدیره : آقای علمدار منظری
 • بازرسین قانونی : خانم مریم سعیدی راد، آقای رامین حیدری،آقای ذبیح الله مجیدی

هیات مدیره دوره دوم

 • ریاست هیئت مدیره :
 • نائب رئیس :
 • دبیر انجمن :
 • خزانه دار انجمن :
 • عضو هیئت مدیره :
 • بازرسین قانونی:

هیات مدیره دوره اول

 • ریاست هیئت مدیره :
 • نائب رئیس :
 • دبیر انجمن :
 • خزانه دار انجمن :
 • عضو هیئت مدیره :
 • بازرسین قانونی:
جهت دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.