تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۱:۰۶

بازدید :2404 بار

رای :

با توجه به تنوع كشتي‌ها از جمله باري و مسافري و محدوده تردد آنها، محاسبه نرخ در بيمه كشتي تابع عوامل مختلفي مانند ويژگي‌هاي فني كشتي، نوع كاربري و مسؤوليت‌هاي مختلف صاحبان و شركت‌هاي كشتيراني در قبال عوامل انساني و محيط زيست است. اين رشته نيز مانند بيمه هواپيما تابع كنوانسيون‌هاي مختلف بين‌المللي و كلوزهاي مختلفي است كه در اين رشته مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 
شركت‌هاي بيمه موظفند در تعيين نرخ حق‌بيمه اين رشته علاوه به عوامل زير نيز توجه نمايند:
1-  نوع شناور (باري، مسافري و كشتي‌هاي ويژه عمليات خاص).
2-  مؤسسه طبقه‌بندي و تأييدكننده سلامت شناور.
3-  ايمني و قابليت دريانوردي.
4-  سن شناور.
5-  محدودة تردد.
6-  سابقه خسارتي.
7-  تعداد شناورهاي بيمه شده (يك كشتي يا تعدادي از يك ناوگان).
8-  سابقه فعاليت حرفه‌اي مالك شناور.
9-  مشخصات شركت سازنده.
10-   كشور سازنده و پرچم.
11-   سوابق شغلي خدمه.
12-   ارزش شناور.
13-   فرانشيز.
14-   نوع نيروي محركه شناور و ماشين‌آلات.
15-   امكانات تعمير شناور.
16-   كلوزهاي مورد استفاده.
17-   محموله(مواد فاسد شدني، مواد نفتي، مسافر و ...).

شادمان مهر

جهت دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.