تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۱:۴۸

بازدید :3054 بار

رای :

شركتهاي بيمه موظفند در تعيين نرخ اين رشته علاوه بر ضوابط و مقررات موارد زیر را در نظر بگیرند: 


1-مشخصات بيمه گزار يا بيمه شده از جمله جنسيت، شغل، سن، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل و...
2-وضعيت سلامتي بيمه‌شده.
3-نوع بيمه حادثه (گروهي، خانواده و انفرادي)
4-تعيين حد تعهد بيمه‌گر براي خطرات فوت، نقص عضو، از كارافتادگي وهزينه‌هاي پزشكي.
...
 
5-تعيين خطرات اصلي تحت پوشش.
6-تعيين مرجع حل اختلاف.
7-طبقه ريسك شغل و يا فعاليت بيمه‌شده و يا بيمه‌گذار.
8-تعيين ميزان تعهد بيمه‌گر در هر حادثه و در مدت اعتبار بيمه‌نامه.
9-ميزان غرامت روزانه عمومي و غرامت بستري‌شدن در بيمارستان.
10-دوره اعتبار بيمه‌نامه.
11-حوزه جغرافيايي فعاليت بيمه‌شده.
12-نوع حادثه(حوادث ناشي از كار يا ساير حوادث).
13-تعريف دقيق و جامع حادثه.
14-طبقه‌بندي عوامل خارجي مسبب حادثه.
15-مشخص‌كردن مصاديق دفاع مشروع و نجات اشخاص و اموال در معرض خطر در بيمه‌نامه.
16-منطقه فعاليت و مكان ارائه پوشش.
17-سوابق خسارتي بيمه‌گذار و يا بيمه‌شده.

شادمان مهر

جهت دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.